!-->
Forsiden

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

Sparebanken Øst
Glemt brukernavn/passord?

Endelig nytt stadion

Det har vært en lang prosess å komme fram til det vi presenterer i dag. Forslag har blitt tegnet og forkastet. Men vi i Mjøndalen Toppfotball er mer enn godt fornøyd med de planene for nytt stadion som nå lanseres.


En lang vei mot mål
Vi har fulgt handlingsplanen fra NFF som har et kravspekter til norsk toppfotball.
Løsningen er basert på eiendomsoverdragelse fra Nedre Eiker kommune og salg av eiendom.
Dette gir egenkapital i prosjektet.
 

Et anlegg for hele bygda
Et anlegg for toppfotball og breddeaktiviteter
Vi skal bruke dette anlegget til mye mer en 15 Adeccoligakamper. Anlegget skal ivareta toppfotballsatsningen i klubben, og samtidig være et anlegg for hele bygda til hverdags. Anlegget er moderne og har fleksible løsning. Anlegget er bygget ihht dagens krav, både kommersielt og lisens, og med muligheter for utvidelser ved behov. Dette behovet skapes av evt. sportslig framgang.


 

Fotball er et lagspill
Dette er et samarbeidsprosjekt hvor mange har deltatt med glød, entusiasme og faglig dyktighet.
Entreprenør på stadionprosjektet er Isachsen Entreprenør AS.  Avdelingsleder i IE, Anders Høiback, har prosjektledelsen på stadionutbyggingen. Deres motto er ”Vi gjør det!”. Det skjønner vi nå!
Nedre Eiker kommune har bidratt på alle måter til endelig løsning ifht eiendom og regulering. Velviljen og interessen har vært utrolig.
Terje Stykket har lagt inn et garantibud på næringseiendommen. Dette var avgjørende for å realisere stadionprosjektet. Næringseiendommen skal imidlertid legges ut på det åpne markedet og selges til høystbydende.
Vi har en meget positiv bankdialog for nødvendig lånefinansiering.
 

Økonomi
Totalramme n på prosjektet er 36,3 millioner kroner. Anlegget finansieres av tippemidler, egenkapital etter salg og banklån.
Lånet skal betjenes av MIF, representert ved Mjøndalen stadion AS og toppfotballen i klubben.
 

Hva bygger vi?
Ny bane med kunstgress og undervarme.
Lysanlegg ihht gjeldende krav.
Ny hovedtribune under tak med 1500 sitteplasser og alle fasiliteter.
Tre sider med voller til 600 ståplasser og skilt. Grunnarbeider er tilpasset en evt. utvidelse på 3 sider, samt lysanlegg.
 

Hva er spesielt med anlegget?
Det er levedyktig! Det er et byggetrinnsprosjekt, hvor dette er del 1. De neste trinnene utløses ved behov og økonomisk bærekraftighet.
Anlegget eies 100 % av klubben.
Anlegget er prosjektert, og bygges i MIF ånd, edrulighet og gjennomføringskraft.  Se dere rundt, så ser dere hva det betyr.
 

Teknisk info:
1500 sitteplasser under tak. 600 ståplasser, dvs. 2100 i kapasitet på seriekamper i Adeccoligaen.
800 / 1200 LUX lysanlegg
Undervarme
Gjenbruk av masser og utstyr, miljøvennlig.
450 kvm klubbarealer til bruk hele året. Arealene er tegnet for å fungere i forbindelse med toppfotballkamper ihht fasiliteter.

Takk!
Isachsen Entreprenør AS, spesielt et fantastisk prosjekteringsarbeid
Nedre Eiker kommune
Klubbens tilhengere
Terje Stykket

Vi gleder oss!

PS: Salg av sesongkort starter mandag. Følg med på våre nettsider!