!-->
Nyheter » 2014 » Desember » Innkalling til ekstraordinært årsmøte

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Innkalling til ekstraordinært årsmøte


23.12.2014

Styret i Mjøndalen I.F innkaller til ekstraordinært årsmøte på MIF Huset 08.01.15 kl. 19.00.

I henhold til Lov for Mjøndalen Idrettsforening §17 innkaller styret i MIF til Ekstraordinært Årsmøte den 08.01 kl. 19.00 på MIF Huset. Til behandling ligger forslag om innføring av Judo som ny idrett i MIF. Til behandling ligger videre valg av interimsstyre til Mjøndalen Judo.

Krav om Ekstraordinært Årsmøte for innføring av judo som ny idrett er hjemlet i lovparagrafen 19 nr. 2. Valg  av interimsstyre for Mjøndalen Judo iht §15 nr 10 pkt c.

Styrets innstilling til vedtak kan hentes ned her

Kandidater til interimsstyret vil senest bli fremmet på møtet.

Det vil på møtet bli gitt utfyllende motivasjon for styrets forslag. I sammenfattet form nevnes her kort:

Styret i Mjøndalen I.F har fått en henvendelse fra Krokstad Judoklubb (KJ) hvor KJ fremmet muligheten om å legge ned egen forening for i stedet å ta idretten judo inn i MIF. Styret har drøftet ideen tett med KJ og fremmet den for andre fora i MIF. På eget medlemsmøte 16.12 ble det gitt en demonstrasjon av judo og det ble gitt anledning til oppfølgende spørsmål fra medlemmene. I alle fora hvor forslaget er drøftet har det vært unison positiv tilslutning til ideen. Styret i Mjøndalen I.F ser på judo som en fin mulighet til å nå barn og unge vi i dag ikke har tilbud til. Styret ser videre synergi mellom judo og nåværende og fremtidige aktiviter i foreningen.