!-->
Nyheter » 2016 » Desember » Ekstraordinært årsmøte

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Ekstraordinært årsmøte


08.12.2016

Styret i MIF kaller inn til ekstraordinært årsmøte den 13.12.16 kl. 18.00 på MIF-Huset.

Grunnen til det ekstraordinære årsmøtet er styrets beslutning om å ta inn idretten Baseball som et prosjekt i MIF direkte under styret i 2017. Med dette må vi søke opptak i Norges Soft- og Baseball Forbund. Et slikt opptak krever et forutgående vedtak i årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte. Både av formelle- og økonomiske årsaker ønsker vi å gjøre denne innmeldingen før nyttår og har derfor behov for et ekstraordinært årsmøte.

I henhold til lovens §19,2 organiserer MIF de til enhver tid idrettslige aktiviteter som ligger nedfelt i foreningens organisasjonsplan. I henhold til §15,1 skal organisasjonsplanen vedtas av årsmøtet.

Styrets forslag til det ekstraordinære årsmøtet er:

Styret i Mjøndalen Idrettsforening foreslår en endring i foreningens organisasjonsplan ved at idretten Baseball tas inn på programmet som et prosjekt under styret i klubben. Oppdatert organisasjonsplan erstatter tilsvarende vedtatt under sak 7 i årsmøte av 08.03.16 og er hjemlet som tilstrekkelig for inntak av idretten Baseball iht. lovens §15,1 og §19,2.

Oppdatert organisasjonsplan ligger som saksunderlag til forslaget.

Forslaget til organisasjonsplan kan hentes opp her. Eneste endring er boksen for Baseball.

Styrets motivasjon for å ta inn Baseball vil bli presentert på det ekstraordinære årsmøtet. En gruppe barn under ledelse av ildsjelene Carl- og Rakul Davis har gjennom sommeren og høsten 2016 kommet i gang med sporten her i Mjøndalen. Fra MIF sin side har vi stilt oss positive til engasjementet og gitt ulike mindre bidrag inn i aktiviteten. Styret anser utviklingen i gruppa som svært positiv og ønsker å gi ytterligere støtte og samtidig få en nærmere relasjon til idretten. Ved å ta aktiviteten inn som et prosjekt direkte under styret, og ikke i denne omgangen som en egen gruppe, får man en smidig inngang i foreningen. Ildssjelene  kan konsentrere seg om utvikling av gruppa innenfra. Prosjekt Baseball er i samsvar med det strategiske ønsket om et bredere idrettstilbud i foreningen og har kun møtt positivitet innad i Mjøndalen I.F