!-->
Nyheter » 2017 » November » Strategidokument for Mjøndalen I.F

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Strategidokument for Mjøndalen I.F


24.11.2017

Hovedlinjer for 2018-2020 nedfelt i et dokument.

Med full støtte fra hele foreningen har styret i Mjøndalen IF de siste årene fulgt noen hovedlinjer for videre utvikling. Vesentlige elementer ble i fjor nedfelt i Styrets strategidokument for 2017-2019. Dokumentet er gjennomgått på nytt og har nå betegnelsen Styrets strategidokument for 2018-2020. De retningene som er angitt i dokumentet gjør det enklere å foreta valg i hverdagen. Også i gruppene vil det frem mot årsmøtet våren 2018 bli satt noen overordnede linjer for den enkelte gruppes utvikling.

Styerts stategidokument vil til enhver til ligge åpent på mif.no og kan leses her