!-->
Nyheter » 2017 » Oktober » Igjen tid for å fremme kandidater til hedersbevis i MIF

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Igjen tid for å fremme kandidater til hedersbevis i MIF


23.10.2017

Representantskapet ber om innspill på kandidater til nye hederstegn.

På forsidebildet fra utdelingen på årsfesten i februar 2017. Bjørn Kragnes, Tor Tveter, Joachim Olsen Solberg, Mads Hansen og Lars Arne Nedberg som velfortjente mottakere av klubbens hederstegn.

Representantskapet er i henhold til lov for MIF gitt ansvaret for utdeling av hedersbevisninger og er nå i gang med å sondere etter kandidater til utdeling på årsfesten i februar 2018. Ethvert medlem kan komme med navnforslag. Forslag skal sendes respektive gruppestyre hvor kandidaten har hatt sitt hovedvirke. Gruppestyret vurderer og sender til Representantskapet innen 20. november.  Våre fire graderinger av utmerkelser er:

1. Hederstegn
2. Gullmerke
3. Statuett
4. Æresmedlemskap

Hederstegnet består av foreningens merke omkranset av en laurbærkrans i gull. Med hederstegnet følger diplom. Hederstegnet tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det, enten som idrettsutøver eller som administrator, i MIF og/eller i et høyere organisasjonsledd innen idretten. Hederstegn kan i spesielle tilfeller tildeles personer som har et ansettelsesforhold til klubben. En ansatt person må være medlem i MIF for å kunne bli tildelt hederstegnet.

Gullmerket består av foreningens merke omkranset av en laurbærkrans i gull. Med gullmerket følger diplom. Gullmerket tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det – og tildeles et medlem som i en årrekke har gjort en betydelig innsats som aktiv utøver eller som tillitsvalgt i MIF. Tillitsverv i krets og/eller forbund vil forsterke kandidaturet. Det samme gjelder om en utøver er eller har vært blant landets fremste i sin idrett, helst med representasjonsoppgaver. Ingen kan tildeles foreningens gullmerke uten først å inneha hederstegnet.

Statuetten består av en forsølvet, nøytral figur som bærer en laurbærkrans med foreningens emblem. På figurens sokkel gis en kort inskripsjon på sølvplate, hvorpå også foreningens merke er festet. Med statuetten følger diplom. Statuetten tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det både som tillitsvalgt og som idrettsutøver i MIF og/eller i et høyere organisasjonsledd innen idretten. Ingen kan tildeles foreningens statuett uten først å inneha hederstegnet.

Æresmedlemmer tildeles diplom. Til æresmedlemmer kan det utnevnes medlemmer som har ytt foreningen store tjenester over lengre tid. Et æresmedlem skal utnevnes av representantskapet og styret. Utnevnelsen skal være enstemmig. Utdelingen skal fortrinnsvis foregå på foreningens årsfest. I helt spesielle tilfeller kan styret finne en alternativ arena for utdeling av æresmedlemskap.