!-->
Nyheter » 2018 » Mai » Sparebanken Øst midler delt ut

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Sparebanken Øst midler delt ut


31.05.2018

Styret i MIF har disponert midler fra samfunnsavtalen med Sparebanken Øst til ulike tiltak i gruppene.

Etter søknad fra gruppene har styret i MIF fordelt midler fra Sparebanken Øst til en rekke formål. Om utdelingen sier styrets leder Arild Nygård: Gode søknader fra gruppene som jeg er glad vi tilnærmet fullt ut har klart å honorere. Midlene fra samfunnsavtalen med Sparebanken Øst gjør en reell forskjell. Tiltak gruppene ellers ikke ville vært i stand til å finansiere blir gjennomført. Vi får økt aktivitet og forbedringer i tilbudet. Vår innretning av rammeavtalen med Sparebanken Øst gjør at bankens samfunnsmidler får den virkningen de vel er ment å ha -  gi næring til lokalsamfunnet som banken er en del av. Mjøndalen IF takker for tilliten banken har gitt oss i samfunnsavtalen.

Her ser du hvordan styret så langt har bevilget midlene:

Kr. 15.000 til Judo som tilskudd til den helt spesielle satsningen for enkeltutøver Matias Kollerud. Matias har deltagelse i OL i 2020 som sitt største mål. Han hevder seg godt i internasjonale stevner, men har behov for en enda mer robust satsning, blant annet med sparring og trening i utlandet.  Med egne midler, sponsorbidrag fra KIWI, midler fra Judo og tilskuddet fra samfunnsavtalen styrkes mulighetene.

Kr. 40.000 til IFF som tilskudd til utstyr og som et grunntilskudd for drift av gruppa. Deltagerne i gruppa har begrenset med midler til å dekke egen aktivitet. Vi har ingen tilskudd fra kommunen og må basere økonomien på eksterne gaver. Med et grunntilskudd fra Sparebanken Øst midlene dekkes den helt grunnleggende driften av gruppa og med mulighet for gode aktiviteter og tiltak.

Kr. 30.000 til Ski som tilskudd til nytt vannrenseanlegg på MIF-Hytta. Vannkvaliteten på MIF-Hytta har vært svært dårlig både for drikke, tilberedning av mat, dusjing og renhold. Nytt anlegg er anskaffet og med en markant forbedring. Tilskuddet dekker en stor del av kostnaden.

Kr. 32.500 til Ski som tilskudd til nytt tidtagerutstyr. Utstyret som Ski har for tidtaking er utdatert og gruppa må låne av andre ved avvikling av renn. Med samfunnsmidlene har gruppa  et solid tilskudd til investeringen.

Kr. 20.000 til Bandy jr. for en spesifikk satsning på bandy for jenter. MIF ønsker et bredt aktivitetstilbud for både gutter og jenter. Bandy jr. kom i gang med et eget jenteprosjekt på slutten av vinteren. Med midler til markedsføring, leie av treningstid, sosiale tiltak og forbedret aktivitet gir vi tiltaket en større sjanse for å lykkes.

Kr. 45.000 til Bandy jr. for anskaffelse av ny slipemaskin og oppussing av slipebod. Blant annet pga lavterskeltilbudet «Bandyskolen» har Bandy jr. stor slitasje på utstyr og før ny sesong behov for ny slipemaskin samt gjøre forholdene i slipeboden litt triveligere og bedre tilrettelagt.

Kr. 50.000 til IFO som et grunntilskudd til oppstart som egen enhet i MIF. Med dette en grunnkapital for driften av IFO.

Kr. 8.000 til Baseball som tilskudd til høstcup. Baseball har et begrenset konkurransetilbud og ønsker å få igang en cup sent på året som en utvidelse av sesongen til alle lag i Sør-Norge.

Kr. 15.000 til Fotball som tilskudd til prosjekt for å tilby juniorspillere trener-, leder-, dommerkurs.