!-->
Nyheter » 2018 » Oktober » Innkalling til ekstraordinært årsmøte

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Innkalling til ekstraordinært årsmøte


03.10.2018

Styret i MIF innkaller til ekstraordinært årsmøte på MIF-Huset tirsdag 16. oktober kl. 18.00 for å få nødvendige fullmakter for framdrift i Fase 3 på Isachsen Stadion.

Reguleringsplanen for stadion ble endelig godkjent i kommunen den 26. september. Styret i MIF har i et utvidet møte den 29. september besluttet å gå videre med å realisere byggeprosjektet vi internt har definert som Fase 3 utbyggingen av Isachsen Stadion. For dette har styret behov for ulike fullmakter fra medlemmene. Det innkalles derfor til et ekstraordinært årsmøte hvor styret fremmer følgende fire forslag:

1. Mjøndalen IF selger del av tomt gnr/bnr 13/520 (stadion) til Mjøndalen Boligutvikling AS iht. fremforhandlede betingelser.

2. Mjøndalen IF kjøper næringsarealet i nytt bygg på 13/520 iht fremforhandlede betingelser.

3. For punkt b gis styret fullmakt til å oppta lån på inntil kr. 5,0 mill. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære årsmøte.

4. Styret gis fullmakt til å legge ut nåværende kontor- og vip-lokaler på stadion for salg og eventuelt gjennomføre et slikt salg  hvis styret finner dette formålstjenlig.

Det vil på møtet bli gitt utfyllende redegjørelser til de enkelt forslagene.

 

Mjøndalen 02.10.18, Styret