Nyheter » 2019 » Februar » Forslag fra styret til Årsmøtet

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Forslag fra styret til Årsmøtet


25.02.2019

I forbindelse med utviklingen av Consto Arena fremmer styret forslag om økning av kapitalen i Mjøndalen Stadion AS.

Forslag fra Styret til Årsmøtet ved salg stadiontomt – emisjon.

Mjøndalen IF har i 2018 inngått en avtale med Mjøndalen Boligutvikling AS og Profier AS om salg av del av stadiontomt. Det har ligget som forutsetning for salget og hele prosjektet at gevinsten fra tomtesalget skal finansiere foreningens andel av det nye bygget som oppføres. Ved kommunal godkjennelse av byggeprosjektet i februar 2019 er tomtesalget endelig realisert.

Vår utbygging skjer som for øvrige tiltak på stadion i regi av Mjøndalen Stadion AS. Gevinst fra salg av tomt må derfor skytes inn i selskapet. Styret foreslår med dette:

Foreningens gevinst ved salg av deler av stadiontomt, kr. 15.000.000, skytes inn som ny aksjekapital i Mjøndalen Stadion AS ved tegning av 15.000 aksjer av kr. 1.000 i emisjon som gjennomføres i selskapet.