!-->
Nyheter » 2019 » Februar » Innkalling til Årsmøte

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Innkalling til Årsmøte


25.02.2019

Styret i MIF kaller med dette inn til ordinært Årsmøte på MIF-Huset tirsdag 05.03 kl. 18.00.

Ordinært Årsmøte avholdes på MIF-Huset tirsdag 05.03.18 kl. 18.00. Saksliste for møtet finner du lenger ned i artikkelen. Det er så langt ikke inngitt forslag til Årsmøtet for lovendringer eller annet. Forslag som ønskes behandlet må sendes styret innen 14 dager før møtet.

Sakspapirer deles ut på møtet, men vil også ligge til gjennomsyn for medlemmene på kontoret på Isachsen Stadion fra 26.02.18.  Årsmøtet er åpent for medlemmer som har fylt 15 år og som har vært medlem av MIF i minst en måned før møtet. Vi oppfordrer medlemmene til å stille på møtet.

Ordinær generalforsamling i Mjøndalen Stadion AS holdes samme sted og samme dag kl. 17.30. Åpent for alle medlemmer.

Årsmøter i de ulike gruppene holdes i ukene fremover. På disse møtene har du mulighet til å påvirke hvordan din gruppe utvikles. Info om møtene blir lagt ut på de enkelte gruppenes hjemmesider.

FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET 05.03.19

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle MIFs årsmelding, regnskap i revidert stand og budsjett 2019.

5. Behandle MIFs gruppeårsmeldinger, regnskap i revidert og budsjetter for 2019.

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Behandle MIFs organisasjonsplan.

9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9, herunder:
v Kontrollkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Lovkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Valgkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Representantskapet med leder, tolv medlemmer og tre varamedlemmer.                                                                                     d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap