Nyheter » 2020 » Februar » Per Fjeld-Olsen valgt som nestleder i styret til Drammen Idrettsråd.

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni

Per Fjeld-Olsen valgt som nestleder i styret til Drammen Idrettsråd.


13.02.2020

Per Fjeld-Olsen ble igår under konstituerende årsmøte i Drammen Idrettsråd valgt som nestleder i DIRs styre.

Det ble et langt årsmøte i DIR i går i Wergelandsgate i Drammen.  Svelvik, Nedre Eiker og Drammens idrettsråd ble langt ned og et nytt Drammen idrettsråd dannet. Valgkommiteen med Boye Skistad som leder hadde gjort en meget grundig jobb for å finne de rette nye kandidatene til styret i det nye idrettsrådet. Per Burud, DBK, ble valgt som leder, mens vår egen Per Fjeld-Olsen ble nestleder selv om det kom benkeforslag på Geir Kihle fra Konnerud. Avstemmingen viste 37-31 i Per`s favør.  Geir Kihle ble i stedet valgt inn som medlem på bekostning av Helle Stine Høvås, Konnerud som trakk sitt kandidatur. Videre ble Runar Martin Dammen, Svelvik IF, Anne Cecilie Iversen, DBK, Silje Elise S Johansen, Nor-92 og Knut Arvid Syvertsen, Åssiden IF valgt inn i styret. Varamedlemmer ble Anette Kagiavas, Strøm IL og Lars Erik Olsen Nedre Eiker SKL. Per hadde i tillegg et flott innlegg hvor han  gav tydelige signaler til de tilstedeværende klubber og politikere med tanke på fordeling av LAM midler som inntyil nå uavkortet har gått til gruppene i Nedre Eiker, mens i Drammen er det trukket inn intil 30% av DIR før fordelingen har skjedd. Uheldig for våre grupper, men et forslag på å gi det nye styret tilliten til å se på ordningen for 2020 ble et godt resultat av denne diskusjonen.  MIF og Nedre Eiker skal være svært godt fornøyde med at Per er med i dette styret i fortsettelsen, for noen bedre kandidat kunne vi ikke hatt der. 

Per legger frem forslag vedrørende tildeling av LAM-milder.