Nyheter » 2020 » Februar » Språkkafe` i regi av Mjøndalen IF

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April - Mai

Språkkafe` i regi av Mjøndalen IF


06.02.2020

Vårt relativt nye Samfunnsutvalg er driftige og nyskapende. Nå har de startet språk-kafe`.

Det er sikker mange som lurer på hva i all verden har MIF med dette å gjøre. Forklaringen er enkel. MIF ønsker å ta et utbredt samfunnsansvar også for nyinnflyttede fra andre kulturer og land. En gruppe mennesker som ofte faller utenfor våre ordinære idretter er nettopp disse. Disse ønsker vi skal komme næremere oss og bli en naturlig del av MIF. En metode er språkkafe denne gang på VIP og tiltaket er et prøveprosjekt frem til sommeren som vårt samfunnsutvalg står bak. Det var ca 20-25 fremmøtte voksne og ca 10 barn med på den første språkkafeen. De voksne satt sammen rundt et bord og snakket løst om forskjellige emner. Disse var også fra forskjellige land og ble dermed tvunget til å snakke norsk. I tillegg var det enkel bevertning med kaffe og kaker. Barna fikk tegnesaker og hadde sin samling på en av losjene under kyndig veiledning. Samlingene vil i fortsettelsen foregå på MIF-huset.