Nyheter » 2020 » Oktober » Brannsikring på Turnloftet

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober

Brannsikring på Turnloftet


04.10.2020

Et av kravene for å bruke turnloftet i Ryghgata var et etasjeskillet mellom 2 og 3 et. brannsikres.

I august fikk MIF Turn klarsignal og midlertidig brukstillatelse på turnloftet i Ryghgata. En liten hake var at etasjeskillet mellom 2 og 3 et. måtte brannsikres. Arbeidet har kommet ca halvveis, men tar noe tid da det er yrkesskolens elever som står bak jobben.  For å holde kostnadene nede ble yrkesskolen forespurt og sa gledelig nok ja. Elevene har også teoriundervisning så derfor blir jobben gjort et par dager i uka. . De utfører jobben meget bra, men vi hadde håpet alt skulle vært klart til oppstart nå etter høstferien. Slik er det dessverre ikke. Våre turnere håper på kommunens velvilje og grønt lys for bruk av turnloftet mens dette arbeidet pågår, men vi har så langt ikke mottatt noe svar på søknaden. MIFs mange turnere fortjener dette, men står så langt uten noe godt alternativ.