KlubbAdmin og MinIdrett

MIF benytter medlemssystemet Klubbadmin. Vi har sammen med åtte andre klubber vært med i et samarbeid med Norges Idrettsforbund om utvikling av et nytt medlemssystem(KlubbAdmin) for klubbene tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Medlemssystemet er med på å forenkle medlemsadministrasjonen og innkreving av medlemskontingent og særavgifter fra medlemmene for klubben ved bruk av elektroniske betalingskrav til medlemmene.

Styr dine egne medlemsskap og betal via nettet

I medlemssystemet kan det enkelte medlem i Idrettsforbundets nettportal ”Min Idrett”, selv kunne kontrollere og administrere sine medlemskap i MIF eller andre klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund. Det være seg kontroll av personopplysninger, innmelding eller utmelding av klubb eller gruppe. Dessuten er det i ”Min Idrett” en egen nettbasert betalingsløsning, utviklet i samarbeid med BuyPass/Norsk Tipping, der medlemmene elektronisk kan betale sine medlemskontingenter og særavgifter .

Vi anbefaler alle medlemmer i MIF å registrere seg med eget brukernavn og passord på ”Min Idrett”.

MIF startet med utsendinger av særavgifter via det nye systemet høsten 2013 og håndterer nå så godt som alle innbetalinger fra medlemmer over løsningen.

X