Profilhåndbok for Mjøndalen Idrettsforening

Viktige prinsipper for emblem, farger og angivelse av navn er fastsatt.

I henhold til §2 skal Mjøndalen Idrettsforening ha en egen profilhåndbok. Styret i foreningen med ansvar for denne og hvor blant annet utformingen av emblemet skal være definert. Styret har nå i mars 2018 vedtatt en første utgave av profilhåndboken.

Som viktig i denne:

  • Definert utforming og proporsjoner i emblemet.
  • Lenken i emblemet tillatt både i brun og «metallisk» farge. Begge farger angitt med såkalte Pantone koder.
  • Angivelse av navn og lovlige forkortelser bestemt.

Mjøndalen Idrettsforenings visuelle identitet

Identitetshåndboken er en veileder for foreningens visuelle identitet. Vår identitet skal være gjenkjennbar i alle fremstillingsformer. Målgruppene består av barn, voksne, eldre, profesjonelle aktører, sponsorer, media, politikere og enkeltmennesker.

Gjennom vår identitet er det våre verdier tegner seg. Det er her de første inntrykkene setter seg. Identitetshåndboken skal brukes og etterleves.

I henhold til lov for MIF har styret ansvaret for oppfølging og utvikling av dokumentet. Ved ønske om avvik eller spørsmål til håndboken skal styret kontaktes.

Navn

Mjøndalen Idrettsforening er det offisielle navnet på foreningen.

Som kortform til det fulle navnet kan kortformen Mjøndalen IF benyttes. Det skal ikke være punktum eller skilletegn mellom I og F.

Som kortform kan også MIF benyttes. Alle tre bokstavene skal skrives med store bokstaver og uten skilletegn som punktum, bindestrek eller andre elementer som skiller de 3 bokstavene.

Som identitet for benevning av den enkelte gruppe skal benyttes en sammensetning av kortformen MIF og gruppas navn.

Mjøndalen Idrettsforening

Mjøndalen IF

MIF

MIF Turn

Navntrekk

Mjøndalen Idrettsforening navntrekk er basert på typesnittet Adobe Casion Pro Regular. Det skal ikke benyttes typografiske teknikker som kniping, skalering eller andre skaleringer som gjør endringer på det opprinnelige typesnittet.

Friområde rundt tekst

Friområde rundt tekst

Navntrekk med undertittel

Symbol

Mjøndalen Idrettsforenings merke er historisk forankret tilbake til stiftelsesåret 1910. Gjennom sine over 100 år har merket vært gjennom mindre endringer, men beholdt de grunnleggende elementene som den tredelte sirkel med bokstavene MIF fordelt i hver enkelte del og lenke som en ramme rundt kjernen.

Slik merket/symbolet her er fremstilt, er linjer og proporsjoner presise og symmetriske. Dette for å kunne tilpasses enklere de digitale medier anno 2017.

Merket skal primært settes i positivt trykk, men for enkelte materialvalg kan også en negativ utgave fremkomme. Brunfarge for lenke og bakgrunn i henhold til definisjon senere i dokumentet. Lenke kan også fremstilles i en metallisk fargeutgave.

Logo MIF

Symmetri

Mjøndalen Idrettsforenings merke har en symmetri som bygger på formen hvor 2 stk polygoner står med 90 graders forhold til hverandre. Dette er forsøkt vist med en rød stiplet linje og en sort stiplet linje.

Merket skal ikke under noen omstendigheter fravike disse proporsjonene ved at forholdet høyde og bredde står uproporsjonalt.

Profilbok Merke Symmetri

Friområde

Symbolet skal som utgangspunkt ha et friområdet for fremhevelsen av det enkle og ukompliserte.

Men kan bryte denne veiledningen for friområdet hvor man f.eks. arbeider med formater som tvinger frem flere elementer som krever oppmerksomhet. Eksempel på et slik format er sesongkort, nettsider, annonser og videografikk.

Symbol Signatur

Mjøndalen Idrettsforenings symbol i kombinasjon med signatur skal følge noen hovedlinjer, her forklart med blå linjer.

  1. Symbolet skal ikke overstige bokstaven “l” i Mjøndalen og bokstaven “f” i Idrettsforening.
  2. Avstanden mellom Symbol og Signatur skal være den samme som høyde av skriften i signaturen.

Farge - om de ulike fargekodene

CMYK

CMYK er et fargesystem som benyttes for å definere ordinære trykkfarger. CMYK-farger benyttes i de fleste trykksaker, og alltid i trykksaker som innholder fargefoto. CMYK står for Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Key colour (sort) og er navnet på de fire trykkfargene som benyttes.

CMYK-farger er transparente og alle fargenyanser blandes i ut fra de fire trykkfargene. Derav uttrykket «4-fargetrykk». CMYKfarger benevnes også som firefarge-trykk eller prosessfarger (på engelsk: process-colours).

CMYK – MIF Brun
Cyan37%
Magenta72%
Yellow100
Key (Black)53%
RGB

RGB er et fargesystem som benyttes for å definere lysbaserte farger. RGB-farger benyttes bl.a til all skjermbruk, f.eks. PowerPoint, Word, Excel, Internett, osv. RGB står for fargene Rødt, Grønt og Blått lys, som er basis for alle lysbaserte fargeblandinger. RGB-systemet benyttes også i andre sammenhenger der farger lages med lys, så som teater- og konsertscener, TV-studio, digitalkameraer m.m.

Viktig: RGB-farger kan ikke trykkes, og må derfor konverteres til CMYK før trykking (bør gjøres av en fagmann). Sendes et dokument med RGB-farger til trykk risikerer man å få sort/hvitt trykk tilbake.

RGB – MIF Brun
Red104/255
Blue54/255
Green0/255
PMS

PMS (Pantone Matching System) er et fargesystem bestående av ferdigblandede ikke-transparente spesialfarger (kan normalt ikke blandes i nyanser med andre farger). Blandes en PMS farge med en annen kan resultatet bli sort (fordi fargene ikke er transparente). PMS-farger brukes ofte til spesialtrykksaker som tekstiler, plast, stentøy, metall osv. (f. eks. skilt, T-skjorter, kopper/ krus, emballasje m.m). PMS-farger kan også benyttes i ordinære trykksaker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK. Om PMS-farger benyttes i trykksaker som inneholder fargefoto vil det fordyre trykkingen. Årsaken er at et fargefoto alltid gjengis med trykkfargene Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Key colour (sort) (CMYK).

I tillegg kommer PMS-fargen som da blir den femte trykkfargen (eller flere, avhengig av antall PMS-farger). Flere enn 4 trykkfarger betyr mer arbeid for trykkeren og høyere kostnad. Viktig: konferer alltid med trykkeriet før du benytter PMS-farger.

PMS – Brun og Gull
Metallisk lenkePantone 451c
Bestrøket trykkPantone 7568 CP
Ubestrøket trykkPantone 7631 CP

Typografi

Typografi, primær

Adobe Caslon Pro brukes gjennomgående på tekstlige elementer. Unngå unødig variasjon i tekststørrelser – de fleste flatene klarer seg med to (eller en). Adobe Caslon Pro er basert på den klassiske Caslon-skrifttypen, men med litt mer særpreg. Den økte bredden gir skrifttypen mer autoritet og egenart.

Følgende snitt kan benyttes:

  1. Adobe Caslon Pro Regular Adobe Caslon Pro Italic
  2. Adobe Caslon Pro Semibold
  3. Adobe Caslon Pro Semibold Italic Adobe Caslon Pro Bold

Kursiv benyttes kun for å utheve enkeltord.

Generell formatering

Brødtekst: Settes som hovedregel i Adobe Caslon Pro Regular.
Titler: Settes som hovedregel i Adobe Caslon Pro Semibold.

Sperring: 20
Tegnbredde: 100%

Justering: All mengdetekst settes med rett venstrekant og løs høyrekant. Titler og korte tekster kan sentreres der dette er hensiktsmessig.

Profil MIF Typografi

Typografi, titler

Titler settes som hovedregel i Adobe Caslon Pro Semibold.

I tilfeller der ekstra fet heading er ønskelig (for eksempel plakater) kan Adobe Caslon Pro Bold benyttes. Andre snitt i Adobe Caslon Pro serien kan benyttes som en kontrast/dekorativt element i titler. Se eksempler.

Husk at Mjøndalen Idrettsforening skal fremstå som solid og verdig. Vær derfor restriktiv med virkemidlene.

Profil MIF Typgrafi titler