Velkommen til Mjøndalen Idrettsforening på nett!

MIFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, samhold, stolthet, god helse, respekt, inkludering og ærlighet.

Denne uken i MIF

desember, 2022

Politiattest

Krav om politiattest i MIF

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Verdistyrt idrettsforening

MIF - en verdistyrt idrettsforening

MIF ønsker å gi barn og unge sunne holdninger og ledere et verdidokument å styre etter.

klubbadmin

KlubbAdmin og MinIdrett

MIF bruker medlemssystemet Klubbadmin. MIF har sammen med åtte andre klubber vært med i et samarbeid med Norges Idrettsforbund om utvikling av et nytt medlemssystem (KlubbAdmin) for klubbene tilsluttet Norges Idrettsforbund.

X