Velkommen til Mjøndalen Idrettsforening på nett!

MIFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, samhold, stolthet, god helse, respekt, inkludering og ærlighet.

Denne uken i MIF

mars, 2023

Politiattest

Krav om politiattest i MIF

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Verdistyrt idrettsforening

MIF - en verdistyrt idrettsforening

MIF ønsker å gi barn og unge sunne holdninger og ledere et verdidokument å styre etter.