Velkommen til Mjøndalen Idrettsforening på nett!

MIFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, samhold, stolthet, god helse, respekt, inkludering og ærlighet.

verdistyrt-idrettsforening

MIF - en verdistyrt idrettsforening

MIF ønsker å gi barn og unge sunne holdninger og ledere et verdidokument å styre etter.

Politiattest

Krav om politiattest i MIF

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

trenerattest

Krav om trenerattest

Trenerattesten er obligatorisk og et viktig verktøy for alle som har et trenerverv i norsk idrett. Se mer info på Idrettsforbundets nettsider.

rubic

Medlemssystemet Rubic

Mjøndalen IF bruker Rubic sine løsninger, med blant annet Rubic medlemssystem og Rubic Connect som et verktøy for kommunikasjon mellom lagledere, trenere, spillere og foreldre.