Mjøndalen Idrettsforening - en verdistyrt idrettsforening

Verdiene til MIF er ærlighet, respekt og inkludering.

Å komme fram til disse verdiene har vært en prosess hele foreningen har tatt del i.

Styret har blant annet arrangert to klubbkvelder der medlemmer har kommet med innspill til hvilke verdier MIF bør stå for. Etter sortering av disse var det tre verdier som pekte seg ut:
ærlighet, respekt og inkludering.

Styret i MIF vedtok høsten 2013 verdiene og utarbeidet en holdningskontrakt (verdidokument) som gjelder for hele foreningen, gammel som ung, trener som utøver.