Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i MIF kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 12.12.17 kl. 18.00.

Styret i MIF kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 12.12.17 kl. 18.00.

Baseball har gjennom 2017 vært etselvstendig prosjekt i MIFdirekte under styret i 2017. Enheten er tilsluttet Norges Soft- og Baseball Forbund. Utvilingen i gruppa har vært god og Baseball er modne for å ta skrittet fullt ut for å bli en egen gruppe likeverdig øvrige grupper i MIF.

IFO har sitt utspring i fotballgruppas tidligere FFO prosjekt. Høsten 2016 ble IFO opprettet og har siden vært en avdeling under Fotball. Utviklingen i prosjektet har vært godt og med ringvirkninger til flere grupper i MIF. Styret og Fotball er enige i atdet beste forvidere fremgang er at IFO får full attention som en egen organisatorisk enhet. Styret i MIF vil utpeke styreleder og et styremedlem. Videre ønsker vi å få inn en foreldrerepresentant og en ansattrepresentant i styret for IFO.

I henhold til lovens §19,2 organiserer MIF de til enhver tid idrettslige aktiviteter som ligger nedfelt i foreningens organisasjonsplan. I henhold til §15,1 skal organisasjonsplanen vedtas av årsmøtet.

Styrets forslag til det ekstraordinære årsmøtet er:

Styret i Mjøndalen Idrettsforening foreslår en endring i foreningens organisasjonsplan ved at idretten Baseball tas inn som en gruppe i MIF på lik linje med andre grupper. IFO defineres som en ny organisatorisk enhet på linje med andre virksomheter foreningen eier.Oppdatert organisasjonsplan erstatter tilsvarende vedtatt under sak9 i årsmøte av 07.03.17.

Oppdatert organisasjonsplan ligger som saksunderlag til forslaget.

Forslaget til organisasjonsplan kan hentes opp her.Endringene er boksene for Baseball og IFO.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter