Infomøte om IFO

2. august starter MIF opp en komplett IFO.

IFO er en aktiv fritidsordning før og etter skoletid for gutter og jenter 2.-5.klasse på Mjøndalen, Åsen og Steinberg skole.

Herhar vi fokus på fysisk aktivitet og bevegelsesglede
Barna vil være innom mange forskjellige idretter, aktiviteter og leiker ledet av dyktige instruktører.

MIF IFO har som formål å

Fremme barnas fysiske aktivitet, og inkludere dem i MIFs fellesskap og verdier

Oppfylle de nasjonale anbefalingene med 60 minutters fysisk aktivitet hver dag

Tilbudet er et femdagers heldagstilbud fra 07:00-17:00, oger åpent deler av sommerferien, høst og vinterferie.

En vanlig IFO- dag vil se slik ut:

07:00-10:00 – Frokost/friaktivitet
Skole
11:45-14:50 – Friaktivitet/Leksehjelp
13:30-14:45 – Bespisning
14:55-16:00 – Organisert aktivitet
16:00-17:00 – Friaktivitet

Link til påmelding finner du på vårIFO-hjemmeside her

Del med dine venner!

Facebook
Twitter