Viktig tilskudd til Aktive lokalsamfunn i MIF

MIF har fått tildelt et flott tilskudd fra Drammen Idrettsråd, Drammen kommune og Sparebankstiftelsen til Aktive lokalsamfunn i MIF.

MIF har fått tildelt midler av Drammen idrettsråd til å videreutvikle Aktive lokalsamfunn i klubben! Dette er midler som vil gå til å styrke klubbens helhetlige satsing på idrett og aktivitet for alle, og midlene vil gå til å etablere og styrke nye aktivitetstilbud. Med midlene vil MIF starte opp et allidrett for ungdom-tilbud med ungdommer selv i spissen der de vil møte et bredt, variert og allsidig aktivitetstilbud med hovedfokuset på aktivitetsglede, mestring og felleskap. Midlene vil også gå til å styrke MIF e-sport og MIF samfunnsutvalg, med innvilgede midler til flere spillstasjoner til e-sport og støtte til å gjenetablere inkluderingslaget til samfunnsutvalget. 

Bidraget er med på å gjøre MIFs helhetlige tilbud enda bedre, og vil utløses direkte i et styrket aktivitetstilbud i klubben sier MIFs aktivitets og samfunnsutvikler Dina K. Skare Mølmen.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter