106 år og stadig nye steiner i bygget Mjøndalen I.F

Daglig leder i Mjøndalen I.F, Per Fjeld-Olsen, oppsummerer 1. halvår.

Klubbutvikling

Opprettet nye gruppe, Idrett For Funksjonshemmede (IFF). En enhetlig organisering for ågi tilbudtil medlemmer med behov for tilrettelagt aktivitet. I tillegg til fotball, håndball som ny aktivitet i halvåret.

-Gjennomført et større prosjektarbeid for å analysere og motvirke tidlig frafall av ungdom. Prosjektet videreføres i 2. halvår.

-Gjennomført et forprosjekt for ny Idrettsfritidsordning (IFO). Oppstart fra 01.08 og allerede med påmelding ut over forventning.

-TV-serien «Alle Gutta» med stor suksess i vinter. En enorm eksponering av klubben og nye MIF-venner over hele landet.

-Innført et felles elektronisk lagringssystem for hele klubben.

-Besluttet å avvikle innleie av økonomitjenester. Egen organisering i gang fra 01.07. En mer kostnadseffektiv løsning for klubben og med forventet høy kvalitet.

-Sammen med NAV iverksatt prosjektet «På banen med MIF». En felles ordning hvor foreningen gir arbeidstrening til ungdom og med målsetting om å få de videre inn i det ordinære arbeidslivet.

Aktivitet

-Amalie Honerud Olsen norgesmester på Ski i juniorklassen.

-Guttelaget i bandy norgesmester etter seier 5-4 over Ullevål.

-A-laget i bandy til kvartfinale i sluttspillet etter flott 3. plass i seriespillet.

-Skigruppa med ny deltagerrekord i onsdagsrennet.

-Bandy jr. med svært vellykket bandyskole som nytt prosjekt.

-Fotball med 40 ulike lag, herav 9 jentelag. En sterkt økende aktivitet i hele utviklingsavdelingen.

-A-laget i Fotball med varierende resultater i vårsesongen, men resultatmessig fremgang gjennom juni.

Anlegg

-Etter et svært grundig forarbeid i hele foreningen ledet av Anleggskomiteen har vi levert inn våre innspill til kommunens nye idrettsplan. I dette, prioritering av ny hall for turn, kunstgress på Vassenga 2, utskifting av gress på Isachsen Stadion og idrettsfunksjonelle fasiliteter i en eventuell fase 3 på Isachsen Stadion. Også gitt kommunen en rekke innspill knyttet til folkehelse og nye former for samhandling mellom det offentlige og frivillige organisasjoner.

-Vedlikehold av østveggen på MIF-Huset.

-Nytt AV utstyr på MIF-Huset.

-Skigruppa med godt vedlikehold på MIF-Hytta og blant annet malt opp hele hytta på en dugnadshelg.

-Nytt gjerde for avskjerming av bandybanen.

Økonomi

-Fylkeskommunen med bevilgning på 2.055.000 til Skigruppa for resterende av spillemidler til finansiering av lysløypa. Med dette vil Ski nedbetale langsiktig lån i sin helhet.

-Kommunen vedtatt å overta ansvaret for bygging av fortau og sykkelsti i Hagatjernveien. Med dette har vi fått løftet vekk en fremtidig økonomisk byrde fra foreningen og kan konsentrere midler om anleggs- og aktivitetsutvikling i stedet for offentlig infrastruktur. Takk til våkne og oppegående politikere.

-Ny rekord for grasrotmidler i 1. tertial. Vår viktigste inntektskilde. MIF står 100% på linjen til NIF med absolutt oppslutning fra idretten om Norsk Tipping.

-Fotball med økte faste kostnader til drift av stadion etter fjorårets oppgraderinger. Spill i OBOS-ligaen som utfordrende økonomisk, men med så god risikostyring som mulig innenfor gruppa.

-Gruppene med kontrollert økonomi, men litt for tidlig å prognostisere sluttresultat.

-MIF med 213 av 240 mulige poeng i lisensordningen til fotballforbundet pr. 31.12.15. Med dette langt inne i grønn sone og hvor vi løfter snittet for OBOS ligaen med 10%. På ingen måte noen følelse av rikdom hos oss og med medfølelse til de klubbene som ligger lengst ned på lista.

I sum et fint halvår for oss. Et prosjekt som kunne fått bedre utfall er Judogruppas flotte tiltak «Judo for flyktninger». Dårlig oppslutning her, men Judo vil forsøke på nytt senere. Et prosjekt vi har tro på.

For 2. halvår ligger nye viktige «steiner» foran oss. Kort:

-Sørge for kvalitet i IFO fra første dag.

-Håp om god rekruttering til våre nye grupper Judo og Sykkel.

-At gruppene får inspirasjon og nytte av arbeidet som er gjort for å utsette frafall blant ungdom.

-Et nytt arbeid i styret for å inspirere gruppene til mer langsiktig tenkning.

-At vårt innspill til Idrettsplan får god behandling i idrettsråd og kommune. Vår nest største idrett Turn må så snart som mulig få bedre treningsfasiliteter.

-At vi hver dag i vårt arbeid med barn og ungdom gir de kvalitet i både trening og sosiale relasjoner.

-I bøtter og spann med 3-poengere til a-laget i Fotball.

På bildene under våre norgesmestere Amalie Honerud Olsen og bandygutta.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter