Ann Karin Johannesen på løpetur for folkehelsa

Inspirert av Marit Larsen løper Ann Karin inn penger til "Pusterommet".

Mjøndalen I.F fikk for noen dager tilbakelitt info om tur til New York Maraton for Ann Karin Johannesen. Formål – å løpe inn penger til etablering og drift av flere Pusterom. Mer om bakgrunnenfor reisen Ann Karin skal ut på finner du i dagens utgave av Eikerbladet ved å klikke her

Det spesielle med historien til Ann Karin er at hungår i gang medmaratontreningenfor å hedre sin kollega Marit Larsen. Dette er et navn vi kjenner godt i Mjøndalen. Tirsdagskveldens gruppeledermøte i MIF var derfor aldri i tvil om at dette initiativet skal støttes. Daglig leder i MIF, Per Fjeld-Olsen,sier: » I MIF har vi tradisjon for å bidra til ulike humanitære formål, men jeg kan ikke huske sist vi ga en direkte støtte i form av penger. Vanligvis er jo vi som en frivillig organisasjon på mottakersiden for gaver og andre finansielle tilskudd. Det som gjør denne saken spesiell for oss er til dels det svært gode tiltaket somtil de graderbygger opp under vårt formål om folkehelse.Mer enn dette rører det oss at Ann Karingjørreisen for og med Marit Larsen i tankene. Marithar gjennom en årrekke representertMjøndalen I.F på en fantastisk måte. Hennes helt enestående innsats som kreftkoordinator i kommunenovergårdogstore idrettsprestasjoner.Ut over hva vi kan forvente, har hun med innlevelse og engasjementbidrattovenfor menneskersom eri en krevende situasjon. Blant disse finner vi ogsåvåre medlemmer.»

Bidraget fra MIF til innsamlingen tilAnn Karin er symbolske kr. 100,- pr kilometer løpt i New York Maraton. Omregner vi maratondistansens 42.195 meter blir dette sånn rundt regnet kr. 4.219,50. Vi håper vår oppmerksomhet om saken inspirerer andre til også å bidra. Mjøndalen I.F takker Ann Karin for initativet og ønskerlykke til.

På bildet under ser vi åpningen av Pusterommet på Drammen Sykehus den 11. januar nå i år med Marit som nr. 4 fra venstre på bildet.På detnederste bildet, AnnKarin sammen medHelge Larsen. Helge er mannen til Marit og skal bidra som trener og coachi reisenAnn Karinnå går i gang med.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter