Arild Nygård ny leder

Arild Nygård (67) er valgt til ny styreleder i MIF. Han overtar etter Liv Østli.

Liv Østli overlot roret til Arild Nygård på MIFs årsmøte 11. mars 2014. Han ble valgt for to år.

Arild Nygård husker knapt når han begynte å engasjere seg i MIF. – Men det var vel på 80-tallet, minnes han. Da satt han som kasserer i styret i åtte år.Som ivrig turgåer hadde han også ansvar for Widenvey-marsjen i mange år.

Fra2000 var han engasjert i MIF håndball og satt som leder fra 2001 til 2010. Deretter var det MIF Toppfotball som tok han. De siste tre åra har han vært styremedlem i toppfotballenlen, en erfaring han ikke ville vært foruten. – Her har jeg virkelig fått erfare hvordan MIF driver, sier Nygård.Han har i flere år sittet i styret for Mjøndalen Sport og Kultursenter. Han trer ut av dette styret nå som han er leder av MIF.

– Vi må se framover
Når han nå tar over lederrollen i MIF er han opptatt av å tenke framover og nytt. Vi må kunne fornye oss og vise oss attraktive for folk. Vi konkurrerer faktisk om folks tid, sier han.

Nå gleder han seg først og fremsttil MIFs årsfest lørdag 15. mars der han stolt tar på seg gullmerket som han innehar.
Resten av styret i MIF består av Janne Cecilie Hafskjold, Rune Fleischer, Terje Svendsen, Trond Iversen og Elly T. Thoresen. Tina Brock er daglig leder i 50% stilling.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter