Årsmøte 8. mars

Vi minner om Årsmøte i MIF den 8. mars kl. 18.00 på MIF-Huset.

Ordinær generalforsamling i Mjøndalen Stadion AS holdes samme sted og samme dag kl. 17.30. Åpent for alle medlemmer.

På Årsmøtet den 08.03 vil styretlegge frem forslag om endring av Lov for MIF etter underlag utarbeidet av Lovkomiteen. Årsaken til dette er ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund som må innarbeides i alle idrettslag.Endringene i ny lovnorm er i all hovedsak av lovteknisk art og uten større materielle endringer. På Årsmøtet vil lovforslaget blit tatt opp til samlet behandling.Forslaget til ny lov finner du her. Tekst med svart skrift er i henhold til minimumskravet til NIF. All tekst med rød skrift tilsvarer hva vi i MIF har innarbeidet som tillegg i vår eksisterende lov. Videreføres i ny lov. Styrets innstilling til forslaget finner du her.

På Årsmøtet vil også styret under behandling av organisasjonsplaneninnstille på en ny gruppe i MIF, benevnt som IFU.Innstillingen til forslaget ligger her.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter