Årsmøte i MIF

Det innkalles herved til årsmøte i MIF 11. mars på Mjøndalen stadion kl. 19.00. Årsberetninger for alle grupper i MIF blir lagt ut her.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen to uker før årsmøtet.
Årsmøtet avholdes på Mjøndalen stadion 11. mars kl. 19.00.

Agenda:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av dirigent og referent

4. Valg av to representanter som underskriver protokoll

5. Årsberetninger

6. Godkjenning av regnskap 2013 og budsjett 2014

7. Innkomne forslag

8. Fastsetting av kontingent

9. Engasjere revisor til å revidere idrettsforeningens regnskap

10. Valg av styret i MIF, herunder godkjenning av gruppestyrer og representanter til lovkomite, kontrollkomite og valgkomite

11. Avslutning

Alle MIFs medlemmer har adgang til årsmøtet.
Velkommen.

Styret, Mjøndalen Idrettsforening

Årsberetninger gruppene i MIF 2013:

Toppfotball

Ski

Turn

Representantskapet

Allidrett

Håndball

Bandy jr.

Bandy

Breddefotball

Styrets årsberetning

Husstyret

Del med dine venner!

Facebook
Twitter