Årsmøte med hedersprisutdeling

På årets årsmøte tirsdag 8 mars møtte det ca. 50 medlemmer i foreningen. Årsmøtet inneholdt som vanlig beretninger, regnskap og budsjetter fra alle grupper, men i år også hedersprisutdelinger pga. avlyst årsfest hvor dette normalt gjøres.

Dirigent Per Fjeld-Olsen

Avtroppende styreleder Arild Nygård innledet årsmøtet med 1 minutts stillhet for de i foreningen som har gått bort i løpet av det siste året før Per Fjeld-Olsen ble valgt som dirigent. Før Per slapp til var det representanskapets leder Boye Skistad som stod for utdeling av hederstegn og i år også statuetten til Trond Iversen. Per Fjeld-Olsen overtok så stafettpinnen og loset forsamlingen trygt gjennom forretningsorden. Årsmøtet forløp deretter uten de store diskusjonene i år. Alle budsjett, lovendringer og valg ble enstemmig godkjent av et samlet årsmøte.

Foran f.v. Leder Arild Nygård, Bente Iversen Bergh(hederstegn), Trond Iversen(Statuetten), Joachim Skinstad (Hederstegn), Bent Nilssen (Hederstegn), Simon Kvame (Hederstegn), Boye Skistad (Leder Representantskapet), Jarle Bråthen (Hederstegn) og Dag Erik Nilssen (Hederstegn)

Som avslutning ble MIFs leder i 8 år, Arild Nygård, takket av for sin store innsats for klubben av påtroppende leder Inger Rojahn Opdal, (se egen sak).

Del med dine venner!

Facebook
Twitter