Ekstraordinært årsmøte i Mjøndalen Idrettsforening onsdag 1 juni kl. 18:00

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i MIF på MIF huset 2 etasje onsdag den 1 juni kl. 18.00.

Sak til behandling:

Søknad om lån i Sparebanken Øst til finansiering av kunstgressbytte på Consto arena i juni 2022.

Kunstgresset på Consto arena er utslitt og vil som kjent ikke få godkjenning til spill i de to øverste ligaer i Norge uten at gresset skiftes ut til et nytt kunstgress. MIF Eiendomsdrift har derfor fremforhandlet avtale med UNISPORT som da vil legge nytt gress av type BIOFLEX. Dette som et langt mer miljøvennlig gress enn man tidligere har hatt.

Styret beslutter derfor å innkalle til ekstraordinært årsmøte og legge frem følgende sak på bakgrunn av ovenfor nevnte motivasjon:

Som finansiering av nytt kunstgress på Consto arena vil styret i MIF anbefale at ekstraordinært årsmøte i Mjøndalen Idrettsforening gir styret i foreningen fullmakt til å søke om lån i Sparebanken Øst på inntil fire millioner kroner for å finansiere utskiftingen av kunstgress på Consto arena i juni 2022.

Styret vil nødvendigvis ikke benytte hele lånerammen, men avveie trekk på lånet mot egenfinansiering og eventuelle tilskuddsmidler.

 Styret

Del med dine venner!

Facebook
Twitter