Ekstraordinært generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 13 august 2024 kl. 18:00 på MIF Huset.

Bakgrunn

MIF skiftet vinteren 2023/24 til LED-lys på CONSTO arena. Som delfinansiering er spillemidler en vesentlig del av finansieringen.  Viken IK har nå endelig bekreftet at anlegget er berettiget til spillemidler. Drammen kommune vil kunne forskuttere en del av spillemiddeltilskuddet som da ansees som rentefritt lån av kommunen inntil Viken IK utbetaler spillemidler i sin helhet.  En formalitet er at en slik søknad skal godkjennes av årsmøtet i foreningen.

Saksdokumentene kan bestilles digitalt eller hentes på daglig leders kontor.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter