Fra inkluderingsfond til SOLIDARITETSFOND

Målet er at MIF skal ha et tilbud til alle og at vi sammen skal skape et bedre og mer inkluderende samfunn i Mjøndalen.

Gjennom vårt Solidaritetsfond kan barn, ungdom og deres foresatte søke om:
1. Støtte til medlems- og aktivitetsavgift (hel/ delfinansiering)
2. Cupdeltagelse (hel/delfinansiering)
3. Treningsutstyr (hel/delfinansiering)

Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse hvor økonomi ikke skal være et hinder for å delta.

Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt, og samfunnskontakt Genga Ramanathan vil lede fondet i samarbeid med styret i Mjøndalen IF. Alle opplysninger vedrørende dette er taushetsbelagt.

Du kan også ta kontakt med vår samfunnskontakt for støtte og hjelp til å finne gode løsninger i en utfordrende hverdag.

Kontaktinformasjon

Genga Ramanathan
Mobil: 930 46 581
E-post: [email protected]

Søknadsskjema

Retningslinjer

Ønsker du å støtte vårt Solidaritetsfond?

Gjennom å støtte vårt fond vårt, bidrar DU til idretts- og aktivitetsglede for barn og unge i Mjøndalen.

Du kan ta kontakt med samfunnskontakt Genga el daglig leder, vippse til 579426 eller til konto nr. 2220.45.08732. Midlene går direkte til barn/unge som trenger støtte.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter