Fremoverlent Anleggskomite

Det er en stund siden Vikkollen var vårt viktigste anlegg. Anleggskomiteen i MIF forbereder for nye prosjekter i regi av foreningen.

Anleggskomiteen rapporterer til styret i MIF. Som arbeidsoppgaver har komiteen:

-Holde oversikt over alle anleggsplaner i gruppene.

-Koordinere anleggsplaner i MIF og melde inn til rullering av Idrettsplanen.

-Gi råd til styret i alt hva gjelder anlegg, herunder prioritering internt i MIF.

-Identifisere nye anleggsbehov.

-Lede utredninger av nye anlegg frem til forprosjekt.

-Som et kompetansesenter bistå prosjektgrupper som settes ned ved anleggsutbygging.

For ny Idrettsplan har Kommunen har tidligerei høst sendt ut invitasjon til idrettslagene. Ut over innmelding av prosjekter til neste fireårsplan har kommunen også bedt om en oppdtaringav eksisterende anleggssituasjon for de ulike idrettene ogideer fra klubbene om behovi et lengretidsperspektiv enn neste planperiode.Anleggskomiteenhar inærtsamarbeid med gruppeneallerede gjort en grundig evaluering av nåsituasjon og vilsammen med gruppene de neste ukeneidentifisere langsiktige utfordringer.En samlet utrdening vil bli forelagt styret før overendelse til kommunen.

Denne ukes møte i Anleggskomiteen ble holdtpå MIF-hytta hvor hyttesjef Tom Christian Aasen ga en oppdatering over siste års omfattende vedlikehold på hytta. Med midler fra gavefondet til SparebankenØst er garderober ogdusjerkraftig modernisert og fremstår iny og fresh form.Det er utført tetningsarbeider på taket og også kjøkkenet erde siste åreneoppdatert med ny innredning og nye hvitevarer. LivØstlier svært godt fornøyd med den jobben skigruppa har lagt ned: Skigruppa hargjort en fantastiskjobbmed å oppgradere MIF-hytta og lysløypeanlegget. I sum et fabelaktig dugnadsarbeid i virkelig god MIF-ånd.

På bildet en fornøyd leder av Anlegskomiteen som takker hyttesjef Tom Christian Aasen for omvisning på MIF-hytta.

I tilegg til Liv Østli består Anleggskomiteen av Jon Opdahl, Tom Andersen, Frode Sørensen, Boye Skistad, Rolf Kjønnerud og Per Fjeld-Olsen.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter