Genga, Drammensidrettens første idrettskontakt

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget.

Navn: Gengarani Ramanathan
Alder:46
Idrettslag:Mjøndalen IF
Roller :
Nestleder i barne -og ungdomsavdeling fotball (utviklelingsavdeling)Mjøndalen IF
Samfunnskontakt og styremedlem i Samfunnsutvalget I Mjøndalen IF
Styremedlem i Buskerud fotballkrets der hun blant annet har sittet i inkluderings -og kvalitetsklubbutvalget.

–Og nå den første idrettskontakten i Drammensidretten!

Gengarani er gift, bor i Mjøndalen og har to store barn og en bonus sønn. Til daglig jobber hun som flyktningkonsulent og markedsveileder i Drammen kommune.

På fritiden er hun opptatt av familie, venner, trening og frivillig arbeid.

Gengarani er tydelig på at om man skal lykkes med inkluderingsarbeidet må det synligjøres i lokalsamfunnet. Hun mener det er avgjørende å være en tydelig brobygger mellom idrettslag og familien. «Det å etablere tidlig kontakt, bygge relasjoner og gi informasjon, skaper forutsigbarhet og trygghet», sier hun.

«Det er viktig å formidle verdien av frivillig -og dugnadsarbeid som en inngangsport til å bli kjent med andre. Dette øker muligheten for at flere finner sin plass i idrettslaget og i lokalsamfunnet».

Videre mener hun at det må være lav terskel for å informere internt om utfordringer, slik at hele idrettslaget kan jobbe med felles målsetting. «Det å inneha en helhetlig plan, med en tydelig forankring er avgjørende for om inkluderingsarbeidet skal lykkes». Genga Ramanathan

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi), konsulent for samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter er godt fornøyd med den første idrettskontakten.

«Gengarani har gjennom en årrekke jobbet med inkludering og idrett og har god kompetanse innen dette feltet. Sammen med de erfaringer og den fagkompetanse hun innehar har som flyktningkonsulent, vil hun fylle rollen som idrettskontakt på en glimrende måte.

Jeg er helt sikker på at hun gjennom sin rolle som idrettskontakt vil gjøre en utmerket jobb for barn, unge og deres familier i lokalsamfunnet», sier Janne avslutningsvis. Mjøndalen IF ønsker Gengarani lykke til oger sikre på at hun er rett person i denne viktige rollen.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter