MIF Turn fortviler!

Drammen kommune har sendt eier av bygget "turnloftet" i Ryghgata beskjed om at bruk til treningslokaler ikke er tillatt og at bruk skal opphøre innen 15.8.20

Daglig leder i MIF,Svein Erik Gevelt, sier situasjonen er fryktelig. At kommunen virkelig velger å stenge ned MIF turns lokaler med så kort frist er overhodet ikke akseptabelt. Turn har vært i samme lokaler i 18 år i Nedre Eiker kommune. At det blir farligere nå etter at vi ble innlemmet i Drammen kommune er selvfølgelig ikke riktig. Brannsikkerhet skal selvfølgelig tas på alvor og papirer være i orden, men i dette tilfellet bør det være mulig å gi en midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan ikke mene at de vil nekte250 unge å drive med denne flotte idretten uten å bistå med alternativer.

Når klubben i tillegg opplever å bli motarbeidet vedrørende planer for ny basishall for turn ved MIF hallen så er begret fullt. Turngruppa fortjener nye lokaler og trenger det, men det er ingen velvilje i kommunen her. Planene er klare, søknader sendt,men stadig nye hindre dukker opp fra kommunen. Når de i tillegg da stenger ned de lokalene vi har brukt i 18 år er det hele ikke til å forstå. Idrettsforeningen jobber knallhardtfor å tilrettelegge for sunn og folkehelsefremmende idretter for barn, unge og voksne. Noe kommunen burde applaudert og heller vært en medspiller på.Vi trodde det skulle bli bedre, men det første som altså skjer er altså dette.

MIF har hatt dialog med eier, samtbåde AP og Høyre v/Syvaldsen og Tveter i tillegg til ordfører. De gir utrykkfor at dette er fortvilende og de mener dette må kunne løses midlertidig. Men dehenviser samtidig til at dette er et adminsitrativt vedtak. Det positive er at sakenventelig vil bli behandletpolitisk den 24.8. Resultatet er uansett uvisst. Inntil så skjer blir altså lokalene stengt den15/8. MIF Turn leter febrilsk etter alternative lokaler i nærmiljøet, men har så langt ikke lykkes.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter