God Jul og Godt Nytt År

Styret i MIF ønsker alle en God Jul.

Takk til Nedre Eiker Kommune, sponsorer og alle andre eksterne som bidrar til vår utvikling. Takk til medlemmer, ansatte, aktive og ikke minst dere som gjør eninnsats for MIF som ledere, trenere eller med annenfrivillig arbeidsinnsats. Sammen utgjørvi Mjøndalen Idrettsforening.

Idrett kan by på oppturer og nedturer, skuffelse ogglede. For MIF har 2017 idet store og hele gitt mest av det positive med altfra stolteøyeblikk på ulike idrettsarenaer til den daglige entusiasmen på alle våre aktiviteter. Vi har en medlemsvekst i år på over 5% og vilvære omtrent 1.730 medlemmer ved årets utgang.All ære for dettetilhørerdere som legger til rette for aktiviteti våre 12 ulike grupper.

Styret i Mjøndalen Idrettsforening ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nytt År.

Lagånd, Innsats og Kameratskap må alltid gå foran!

Del med dine venner!

Facebook
Twitter