Hyggelig tildeling av spillemidler

Mjøndalen I.F får midler til å finansiere anlegg ut over forventning.

Mjøndalen I.F har etterslep av spillemidlerbåde for utviling av fase 1 på Isachsen Stadion og ny lysløype på MIF-hytta. Begge forholdene er midlertidig lånefinansiert med garantier fra Nedre Eiker Kommune. Ved årets tildeling av midler får MIF resterende 5,3 millionerfor utbygging av stadion og de første 0,7 millioner (av totalt 2,8) for ny lysløype.

Daglig leder i MIF, Per Fjeld-Olsen, sier om tildelingen:Det ble i april kjent at fylket fikk en større tildeling enn hva de har fått tidligere år.Med dette for oss et håp ommer enn hva vi har budsjettert.At viallerede i år fikk dekket inn hele etterslepet til stadion og også en første pott tillysløypa vardog mer enn forventet.Vi hartidligere lagt til grunn at restansen på stadion ville komme delvis i år og delvis neste år. Midler tillysløypahar vi antatt først etter dette.Med en første utbetaling til skigruppa allerede i år,vil vi få resterende neste år. Både i selskapet Mjøndalen Stadion AS og i skigruppa letter vi oss med dette for renter oggjeld. På alle måter ensvært hyggelig tildeling for MIF.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter