Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte

Styret i MIF innkaller til Ekstraordinært Årsmøte på MIF Huset 21.10.14 kl. 19.00

Styret i MIF innkaller til Ekstraordinært Årsmøte på MIF Huset 21.10.14 kl. 19.00

I henhold til Lov for Mjøndalen Idrettsforening §17 innkaller styret i MIF til Ekstraordinært Årsmøte den 21.10 kl. 19.00 på MIF Huset. Til behandling ligger forslag om sammenslåing av gruppene Breddefotball og Toppfotball til ny gruppe Mjøndalen Fotball og prosesser knyttet til dette. Til behandling ligger videre valg av interimsstyre til Mjøndalen Fotball.

Kravom Ekstraordinært Årsmøte for sammenslåing av gruppene er hjemlet ilovparagrafene 19 nr. 2 og 15 nr 9.Valg avinterimsstyre for Mjøndalen Fotballiht§15 nr 10 pkt c.

Styrets innstilling til vedtak kan hentes ned her

Det vil på møtet bli gitt utfyllende motivasjon for styrets forslag. I sammenfattet form nevnes her kort:

Fotball i foreningen ble tidligere organisert gjennom en senior- og en junioravdeling. De siste årene har fotball vært organsisert via en avdeling som har ivaretatt breddeaktiviteten og en avdeling som har organisert en mer spisset satsning for utøvere fra 15 år og oppover i tillegg til klubbens a-lag. En bred utredning igangsatt i 2013 har konkludert med at vi innenfor en organisasjonsenhet vil oppnå en rekke fordeler i forhold til dagens organsiering. Dette fordeler som 1) et mer samlet miljø, 2) bedre ressursutnyttelse, 3) en bedre tillrettelagt aktivitet for de yngste utøverne, 4) en bedre utviklingsarena for egneutøvere, 5)større kommersiell kraftog 6) en helhetlig og koordinert ledelse.

Utredningen ergitt videre behandling i Bredde- og Toppfotball. Styrene i begge avdelinger har tiltrådet forslaget om sammenslåing.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter