Innkalling til ekstraordinært årsmøte 7. juni kl. 18.00

Styret med innkalling til ekstraordinært årsmøte for å kunne søke finansering av Fase 3 på Isachsen Stadion.

Ekstraordinært årsmøte i Mjøndalen Idrettsforening av 7. juni 2018 gir styret i foreningen fullmakt til å oppta lån på inntil fem millioner kroner for å finansere delprosjekter ved videre utvikling av Isachsen Stadion. Fullmakten gjelder inntil neste ordinære årsmøte.

Bakgrunn for forslaget er:

MIF har siden første byggetrinn av Isachsen Stadion hatt et ønske om å utvikle anlegget med permanente løsninger. Av behovsmessige- og økonomiske årsaker har foreningen gjort en etappevis utbygging.Oppføring av tribunebygg, hovedtribune, gressmatte med undervarme og lysanlegg ble først utført. Neste trinnvar en oppgradering for spill i Eliteserien med blant annet bedre lys, ny tribune mot nord og diverse midlertidige løsninger på østsiden av stadion. Vi er nå i modus for en ytterligere utvikling, interntbenevnt som Fase 3. Prosjektet består av følgende elementer:

Hovedprosjekt: En utbygging mellom gressmatten og Hagatjernveien av et kombinert idretts- og leilighetsbygg. Gjennomføres sammen med eiendomsselskapet Profier AS. Består i hovedsak av 60 leiligheter, parkeringskjeller ogen etasje med garderober, andre idrettsfunksjonelle rom og kontorlokaler for MIF.

Delprosjekt 1: Utbygging av nytt hovedinngangsparti i det sørvestre hjørnet, benevnt som Solløshjørnet.I dette garasje for utstyr, toaletter, kiosk, billettluker ogareal for ny klubbshop.

Delprosjekt 2:Utbygging av fasiliteter for bruk på kampdagfor media, speaker,delegater, andre i en ny konstruksjon oppunder taket på nåværende hovedtribune.

Delprosjekt 3: Aktivisering av verdiene som ligger i nåværende kontor- og vipareal ved flytting av kontorer over til nybygg.

Låneramme som fremmes for det ekstraordinære årsmøte er ment å finansiere delprosjekt 1 og 2. Endelig økonomi i hovedprosjektet og delprosjekt 4 er ennå ikke avklart. MIF harfull frihet til å avstå fra prosjektene hvis samlet økonomisk risiko ikke er akseptabel.

Det forventes tydelig fremdrift i hovedprosjekt og delprosjektene gjennom sommeren og høsten. For å motvirke mulige forsinkelser i en senere fase er det avgjørende at forenignen har finansiering av delprosjektene på plass da disse først må gjennomføres. Delprosjekt 1 er tegnet og byggesøkt slik at heller ikke dette skaper forsinkelser.

Lånet som tas opp av Mjøndalen IF lånes videre ut til foreningens datterselskap Mjøndalen Stadion AS. Avdrag og renter betjenes via leie som betales inn av MIF Fotball.

23.05.18, Styret i MIF

Del med dine venner!

Facebook
Twitter