Innfører svært strenge koronatiltak i Viken fylke og Drammen kommune

Myndighetene innfører det høyeste tiltaksnivået, tiltaksnivå A, i Viken fylke fra og med midnatt mandag 15. mars. Det betyr også at all toppidrett i fylket stenges ned.

De nye restriksjonene er innført uten noen form for forvarsel.

Regjeringen har vedtatt å innføre de strengeste tiltakene som er skissert i den nasjonale covid-19-forskriften, for alle kommunene i hele Viken fylke. Dette er tiltakene som innføres i Drammen kommune med umiddelbar virkning og gjelder til over påske.

Vi i MIF er svært overraska over at toppfotballen også er rammet og håper dette er en misforståelse, slik at vi unngår og måtte reise ut av Viken for at spillerne skal få utøvd sitt yrke.

Det strengeste tiltaksnivået innebærer blant annet at Drammen kommune stenger alle idrettshaller og gymsaler for organisert aktivitet. Det er tillatt med utendørs aktivitet for barn og unge under 20 år med grupper inntil 10 personer og hvor det holdes minimum 2 meters avstand og deltakerne kommer fra samme kommune.

  • Det legges ned forbud mot arrangementer.
  • Organiserte aktiviteter blir forbudt innendørs for barn og ungdom og både utendørs og innendørs for voksne.
  • En lang rekke andre fritidstilbud stenges.
  • Det er påbud om bruk av hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.
  • Plikt til å bruke munnbind på en rekke steder når det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand.
  • Full stans i alkoholskjenking
  • Serveringssteder kan i utgangspunktet kun holde åpent for take away.

I forbindelse med at de strengeste tiltakene innføres i hele Viken fylke gjør regjeringen en endring i reglene for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, slik at det er mulig å opprettholde noe av dette tilbudet.

Les mer her: 

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/innforer-svart-strenge-koronatiltak-i-drammen-kommune/

eller oppdatering fra Drammen idrettsråd her:

https://www.drammenir.no/2021/03/16/innforer-svaert-strenge-koronatiltak-i-drammen-kommune/

Facebook
twitter
youtube
instagram

Del med dine venner!

Facebook
Twitter