MIF fikk tildelt kr. 500.000,- til oppstart av aktive lokalsamfunn

Tirsdag fikk leder Arild Nygård og daglig leder Svein Erik Gevelt tildelt 500.000 kr som oppstartsstøtte til å komme i gang med aktive lokalsamfunn.

Arbeidet for mer og bedre fysisk aktivitet i skolen harlengevært enkjernesakfor oss i Idretten.Derfor er vi stolte av at vi i MIF nå tar del i dette på lik linje med de store idrettslagene i gamle Drammen kommune der samarbeideer godt etablertmellom skoler og idrettslag. Vi vet at dette har bidratt til at flere barn og unge har fått en mer aktiv skolehverdag noe som er kjernen i aktive lokalsamfunn. For et par mnd. siden søkte MIF om oppstartsstøtte for å komme igang med AL.

Tirsdag trodde Arild Nygård og Svein Erik Gevelt at de skulle framsnakke MIF i et møte medhovedutvalgsleder idrett og frivillighet Mats Hilden, hovedutvalgsleder/politikerCathrinJanøy, samt styreleder i Drammen Idrettsråd Per Burud og inkluderingskonsulent i Drammen Idrettsråd Janne Cecilie Hafskjold (Sissi). Dette for å påvirke de til å gi MIF samme mulighet som Konnerud IL, DBK , Åssiden m flere. Det Nygård og Gevelt ikke visste var at de var grundig lurt av Sissi i forkant av møtet. De besøkende hadde nemlig bestemt seg for å gi kr. 500.000,- til MIF. Midlene blirtildelt oss fra 1 jan. 2021. Da kan vi ansette en engasjert person medgod idrettsfaglig bakgrunn og utdanning til å starte dette viktige arbeidet.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter