mif.no i forbedret versjon

På vår nettside har vi i dag gjort tre forbedringer som lettere gjør deg i stand til å følge våre aktiviteter.

På selve mif.no har vi lagttil to nye informasjonsbokser i høyre del av bildet. Den øversteer en opplisting av dagens konkurranseaktiviteter så som kamper, stevner og skirenn hvorutøvere fra MIF deltar. Den nederste delen er en nyhetsfeed hvor alle nyheter som blir lagt ut i gruppene (eks toppfotball)vises. Klikk her og du kommer direkte til nyheten.

Daglig leder Per Fjeld-Olsen sier om endringene: Med de justeringene vi nå har gjortblir mif.no mer interessant å følge i det daglige. Vi har en klubbavis på nett. Ved å følge med på mif.no holder du deg godt orientert om hva som skjer i foreningen.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter