Mjøndalen IFs årsmøte tirsdag 9 mars kl. 1800 på MIF huset

Det inviteres herved til årsmøte tirsdag 9 mars kl. 18.00 på MIF Huset. Forskriftene er f.o.m. 23 feb. endret slik at det nå blir avholdt fysisk årsmøte på vanlig måte, men med begrenset antall personer (60 stk ) for å oppfylle smittevernkravene til avstand.

Som oppstart på årsmøtet vil det i år bli utdelt utmerkelser. Dette fordi årsfesten ble avlyst.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene fra tirsdag 2 mars på MIFs hjemmeside. Det vil ikke bli delt ut saksdokumenter på møtet, kun digitalt fremlagt av dirigent.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt daglig leder Svein Erik Gevelt på telefon 93218170.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se foreningens lover på mif.no.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter