Møteplass for seniormedlemmer

MIF Eldres avdeling har bestått i mer enn 50 år. MIF inviterer til møte for å drøfte en viderutvikling av aktivitetsnivået for seniormedlemmer.

Samtidig registrer vi at MIF har mange mannlige medlemmer over 50 år, mange med en lang historie med felles opplevelser i MIF. Vi vil derfor invitere deg til ett møte for å diskutere hvordan vi i fremtiden skal organisere en møteplass for seniormedlemmer i MIF.

Tid: Tirsdag 23. september kl. 19:00

Sted: VIP- lokalene på Mjøndalen Stadion

Temaer på møte vil være:

Er det grunnlag for en aktiv seniorgruppe i MIF?

Møtefrekvens?

Aktiviteter? Aktuelle MIF saker – Informasjon/besøk fra grupper i MIF – eksterne foredragsholdere – Quiz- julebord og andre sosiale aktiviteter

Ressursgruppe for MIF?

Navn?

Prosjektgruppe?

Vi håper at mange har anledning til å komme til dette møtet. Ta gjerne med en kamerat som interessert i MIF, selv om han i dag ikke er medlem.

Med vennlig hilsen

Arild Nygård([email protected])

Per G. Olsen([email protected])

Per Johan Wilthil ([email protected])

Del med dine venner!

Facebook
Twitter