NVE og Drammen kommune bør ordne opp.

En uakseptabel løsning

Fem meter fra sidelinja på AB-banen på Vassenga har kommunen og NVE laget et seks meter bredt elveløp.

– Alt vi ber om er at det settes opp et gjerde eller nett for sikkerhetens skyld sier MIFs banemester på Vassenga, Petter Tallaksrud. – Kommunen sier nei til dette og gir tilbakemelding om at MIF må sette opp et skilt med oppfordring om å holde seg unna bekken.

Under kamper og treninger triller baller ut i bekken med jevne mellomrom.  – Fortvilende, sier leder i breddeavdelingen, Genga Ramanathan. – Selv om det alltid er voksne til stede på organiserte treninger og kamper så frykter vi at det kan skje en ulykke i bekken. Vassenga brukes også mye uorganisert. Vi har meldt inn denne saken til kommune og har fått muntlig svar om å sette opp et skilt som informerer brukerne om være å forsiktig ved høy vannstand, men er dette godt nok svar? spør Ramanathan. – Når barn og unge ser en fysisk sperre som et gjerde eller ballnett, har barn tid til å reflektere og vurdere sin risiko. Denne høsten har vi hatt uvanlig lite nedbør, men det kan fort kan endre seg og vannet i bekken kan stige, legger hun til.

Tidligere var det en bratt voll og mye kratt som stoppet ballens vei fra banen til bekken. Etter flomsikringstiltakene som gjøres i regi av Drammen Kommune og NVE er voll og kratt fjernet og bekken gjort bredere. Det er fritt frem for enhver ball som går utover sidelinja å havne i bekken.

– Vi har anleggsutfordringer nok fra før, følger Tallaksrud opp. – MIF står for den økonomiske driften av den kommunalt eide Vassenga, ulikt mange andre idrettslag i den nye kommunen. Vi har ikke mulighet å bruke et stort beløp for å sette opp et gjerde på et kommunalt anlegg.

Fungerende daglig leder i MIF Fotball, Kjetil A. Bergh, følger opp:
– Det her er rett og slett ikke en holdbar løsning. Vi må vurdere om vi tør å holde banen oppe fremover. Stenging av banen gir dramatiske konsekvenser all den tid vi har mangel på anlegg fra før. Vi har ingen barn å miste. Vi forventer at kommunen og NVE kommer opp med en løsning på problemet de har skapt for brukere av Vassenga. Anlegget brukes også på dagtid av barnehager, SFOer, skoler og på kveldstid av idretten. Det er åpenbart en risiko for at et barn som bare skal hente ballen kan forulykke, det skal ikke spesielt høy vannstand til før det kan gå galt.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter