Omorganisering av Mjøndalen Fotball

Mjøndalen ønsker å bli en sterkere organisasjon, med tettere bånd mellom bredde og topp.

En prosjektgruppe har sett på virkningene av en eventuell sammenslåing det siste året. Prosessen har vært omfattende og det er laget en rapport på dette arbeidet. Konklusjonen er at en sammenslåing har vesentlig større muligheter enn utfordringer. Både bredde og toppfotballstyrene ga så Kjetil A Bergh , Arild Nygård og Kenneth W Karlsen et mandat til å se på hvordan en slik organisasjon bør se ut i praksis. Hvordan vil organisasjonskartet se ut, og hvilke endringer må gjøres for å få dette til å fungere? Nå er også dette arbeidet ferdig, og begge styrene har vedtatt å gå for ny modell. Formelt vil da fotballen i klubben omorganisere seg i en ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten. De administrative og organisatoriske endringene gjøres også i løpet av denne høsten. De sportslige endringene vil ikke gjøres før fra ny sesong , dvs 1 januar 2015. Det vil si at både breddefotballen og toppfotballen fullfører denne sesongen på samme måte som den er startet.

Administrasjonen vil da bli for hele fotballen i klubben, det vil bli kun ett fotballstyre. Økonomien vil bli felles, men med avdelingsregnskap og budsjettansvar som viser inntekter og utgifter i alle ledd. Slik rapporterer vi til sentralt hold allerede i dag gjennom lisensordningen.

De store effektene håper vi ligger i det å knytte barne og ungdomsfotballen nærmere toppfotballen. Det er toveiseffekter av dette vi synes ser veldig spennende ut. Vi har mye fagkompetanse og arbeidskraft i begge leire som bør komme tettere på hverandre. Trolig klarer vi også å få en del stordriftsfordeler ut av omorganiseringen.

Kjetil A Bergh starter som tidligere informert om i ny jobb, han blir daglig leder i MIF hallen. I hans rolle får vi inn Lars Granaas. Lars sin hovedoppgave blir å legge til rette for våre to målsetninger i hele utviklingsavdelingen, som nå vil bestå av alt bortsett fra A-laget. Målsetningene våre er å skape fotballglede og trivsel for alle, kombinert med at vi også skal skape fremtidige fotballspillere og trenere til vårt A-lag. Mange mener disse to målsetningene er vanskelige å kombinere, det mener ikke vi.

En faggruppe bestående av Kjetil A Bergh, Lars Granaas, Jann Rindsem og Kenneth W Karlsen jobber nå med en helt ny fagplan for denne utviklingsavdelingen. Her vil det komme endel spennende nytt som vi tror vil gjøre måloppnåelsen mye bedre. Denne vil presenteres for hele organisasjonen i løpet av høsten. De aller fleste av klubbens trenere vil bli involvert i denne fagplanen underveis. Denne vil bli veldig retningsgivende for det arbeidet vi skal gjøre med alle trenere og spillere i klubben i årene fremover. Kan allerede nå røpe at fokuset vil bli rettet i langt større grad enn tidligere mot de yngre klassene. Kvalitet i det arbeidet vi gjør med de aller minste er avgjørende for at unge mennesker skal trives med idretten sin, og også oppleve fremgang og mestring. Vi tror talentene også vil vokse frem i dette systemet. Vi vil også fortsette det arbeidet vi har startet i undomsfotballen.

Det er alt for tidlig å presentere denne planen i sin helhet, vi oppfordrer også de som har sterke meninger og synspkt rundt dette til å ta kontakt.

Frivilligheten er avgjørende i en klubb som vår. Frivilligheten rekrutteres ofte i barne og undomsfotballen. Vi ønsker å bli mer betydningsfulle for familiene i bygda. Vi tror at denne nye organiseringen knytter toppfotballen og familiene tettere sammen. Det vil være viktig for klubben på alle områder. Både ifht kommersielle avtaler, publikumsinteresse, frivilligheten og ikke minst gleden ved å tilhøre den store fotballfamilien i klubben.

Vi jobber mye med dette for tiden, og gleder oss til fremtiden. Vi skal kommunisere så godt vi kan om denne prosessen fremover. Sannsynligvis vil det bli et stort allmøte på senhøsten hvor strategier, faktisk organisasjon med kart, faglig sportsplan, sportslig struktur osv presenteres for alle. Vi tror alle involverte , enten man i dag tilhører bredde eller topp , ser positivt på denne endringen. Uansett er dere alle velkomne med innspill underveis i prosessen. Ta da bare kontakt. For de ansatte vil det formelle personelansvaret og kontraktsmessige forhold ligge hos Kenneth W Karlsen i overgangsfasen.

God sommer til alle MIF mennesker

Med hilsen

Kenneth W Karlsen og Kjetil A Bergh.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter