Samfunnsregnskap for MIF

Basert på aktiviteten i 2017 har vi utarbeidet et oppdatert samfunnsregnskap.

-Samlede økonomiske ringvirkninger er 40,3 millioner hvorav 8,4 millionerdirekte til det offentlige som skatter og avgifter.

-Våre anleggsinvesteringer siden år 2000 er ca 120 millioner.

-Gjennom hele året, et stort engasjment i videre anleggsutvikling.

-I MIF er det i 2017utført frivillig arbeid tilsvarende 50 hele stillinger.

-Verdien av det frivillge arbeidet omregnet til gjennomsnittlig årslønn i 2017, ca 27 millioner.

-MIF gjennom året med et utvidet samfunnsengajement i tråd medføringer lagti foreningens strategidokument.

Om samfunnsregnskapet sier daglig leder Per Fjeld-Olsen: Vi blir bedre og bedre på dette arbeidet og lærer noe av hver utgave. Underlagsmaterialet er merbearbeidet enn noensinne. Tallstørrelsene eri nærheten av hva vi hadde i 2015 og svært nærde forventningene vi hadde på forhånd. En stor takk til gruppene for grundige beregninger av den frivillige innsatsen.

Om selve innholdet sier Per:Samfunnsregnskapet er igjen en dokumentasjon på de betydelige verdiene MIF gir til lokalsamfunnet.Frivilligheten i MIF er helt fantastisk.Hundrevis av frivilligeutgjør til sammen50 årsverk. Disse med arbeid til det beste foross alle.365 dager i året er det noen sompå frivillig basis gjørenubetalt innsats forbarn og unge.Omregnet til ordinær lønn utgjøre frivilligheten et tall ganske nær vår samlede omsetning. Uten innsatsen til hver enkelt ville vi naturlig nok vært sjanseløse til åopprettholde det aktivitetsnivået vi har.

Hele dokumentet finner duher

Del med dine venner!

Facebook
Twitter