Stem på Tom som årets ildsjel.

Vår egen SUPERTOM Andersen er nominert som årets ildsjel i Buskerud.

Juryens begrunnelse for kandidaturet til Tom er: Tom er engasjert på mange fronter i klubben, men det er i bandy og FFU han har sitt hjerte og hvor han har nedlagt stor innsats i mange år. Han engasjerer seg der det trengs og stiller alltid opp for alle andre. Det å drive grasrotarbeid til glede for mange andre er takk god nok for ham.

Tom er i katergorien multifrivillig. Akkurat nå er han formann i Bandy, i styret for FFU og lagleder/trener herplussambassadør i Fotball. Med smil og humør er Tom en miljøskaper av rang. Når dette toppes med hans kreativitet, entusiasmeog gjennomføringskraft blir utfallet idrettsglede og gode aktiviteter for mange.

MIF oppfordrer alle brune venner om å gi en stemme til Tom i kåringen av årets ildsjel i Buskerudidretten. Klikk her for å stemme.

PS: Nei forsidebildet lyver ikke. Inntak av noen raskepølser i Bandycafeenblir noklett en del avbasiskostholdet for en travelildsjel. STEM!

Del med dine venner!

Facebook
Twitter