!-->
Nyheter » 2018 » August » Samfunnsregnskap for MIF

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Samfunnsregnskap for MIF


23.08.2018

Basert på aktiviteten i 2017 har vi utarbeidet et oppdatert samfunnsregnskap.

Forrige utgave av samfunnsregnskapet til MIF er fra 2015. Basert på aktiviteten i 2017 har vi nylig avsluttet arbeidet med en oppdatert utgave. Tall er hentet ut av regnskapet, gruppene har nitidig beregnet frivilliget og vi har vurdert inn ulike "myke" verdier i et samlet dokument. Som vesentlige størrelser er:

-Samlede økonomiske ringvirkninger er 40,3 millioner hvorav 8,4 millioner direkte til det offentlige som skatter og avgifter.

-Våre anleggsinvesteringer siden år 2000 er ca 120 millioner.

-Gjennom hele året, et stort engasjment i videre anleggsutvikling.

-I MIF er det i 2017 utført frivillig arbeid tilsvarende 50 hele stillinger.

-Verdien av det frivillge arbeidet omregnet til gjennomsnittlig årslønn i 2017, ca 27 millioner.

-MIF gjennom året med et utvidet samfunnsengajement i tråd med føringer lagt i foreningens strategidokument.

Om samfunnsregnskapet sier daglig leder Per Fjeld-Olsen: Vi blir bedre og bedre på dette arbeidet og lærer noe av hver utgave. Underlagsmaterialet er mer bearbeidet enn noensinne. Tallstørrelsene er i nærheten av hva vi hadde i 2015 og svært nær de forventningene vi hadde på forhånd. En stor takk til gruppene for grundige beregninger av den frivillige innsatsen.

Om selve innholdet sier Per: Samfunnsregnskapet er igjen en dokumentasjon på de betydelige verdiene MIF gir til lokalsamfunnet. Frivilligheten i MIF er helt fantastisk. Hundrevis av frivillige utgjør til sammen 50 årsverk. Disse med arbeid til det beste for oss alle. 365 dager i året er det noen som på frivillig basis gjør en ubetalt innsats for barn og unge. Omregnet til ordinær lønn utgjøre frivilligheten et tall ganske nær vår samlede omsetning. Uten innsatsen til hver enkelt ville vi naturlig nok vært sjanseløse til å opprettholde det aktivitetsnivået vi har.

Hele dokumentet finner du her