ÅRSMØTEPROTOKOLL

Årsmøtet avholdes på MIF Huset tirsdag 5 mars kl. 18:00.

Styret i MIF ønsker alle velkomne til årsmøte i MIF som avholdes tirsdag 5. mars kl. 18:00. Årsmøtedokumenter er kun digitalt tilgjengelige og vil bli fremlagt på årsmøtet av valgt dirigent. Styret finner det naturlig å minne på følgende før årsmøtet og spesielt at alle som blir valgt på årsmøtet må være medlem i MIF.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av MIF i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til MIF.

Protokollen finner du her!

Del med dine venner!

Facebook
Twitter