Nyheter » 2020 » August » MIF Turn fortviler!

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August - September

MIF Turn fortviler!


06.08.2020

Drammen kommune har sendt eier av bygget "turnloftet" i Ryghgata beskjed om at bruk til treningslokaler ikke er tillatt og at bruk skal opphøre innen 15.8.20

Turngruppa er i en fortvilet situasjon om dagen. Fra 15 august nektes bruk av turnloftet for vår fantastiske turngruppe med inntil nær 250 barn og ungdom. Årsaken er at kommunen ikke er fornøyd med brannsikringstiltakene som eier har gjort i tillegg til at lokalene ikke er søkt bruksendret til dette formålet. Når skolen begynner og turnere skal starte opp etter sommerferien har MIF Turn altså ikke noe sted å være lenger. 

Daglig leder i MIF,Svein Erik Gevelt, sier situasjonen er fryktelig. At kommunen virkelig velger å stenge ned MIF turns lokaler med så kort frist er overhodet ikke akseptabelt. Turn har vært i samme lokaler i 18 år i Nedre Eiker kommune. At det blir farligere nå etter at vi ble innlemmet i Drammen kommune er  selvfølgelig ikke riktig. Brannsikkerhet skal selvfølgelig tas på alvor og papirer være i orden, men i dette tilfellet bør det være mulig å gi en midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan ikke mene at de vil nekte 250 unge å drive med denne flotte idretten uten å bistå med alternativer.  

Når klubben i tillegg opplever å bli motarbeidet vedrørende planer for ny basishall for turn ved MIF hallen så er begret fullt. Turngruppa fortjener nye lokaler og trenger det, men det er ingen velvilje i kommunen her. Planene er klare, søknader sendt,  men stadig nye hindre dukker opp fra kommunen. Når de i tillegg da stenger ned de lokalene vi har brukt i 18 år er det hele ikke til å forstå. Idrettsforeningen jobber knallhardt for å tilrettelegge for sunn og folkehelsefremmende idretter for barn, unge og voksne. Noe kommunen burde applaudert og heller vært en medspiller på. Vi trodde det skulle bli bedre, men det første som altså skjer er altså dette. 

MIF har hatt dialog med eier, samt både AP og Høyre v/Syvaldsen og Tveter i tillegg til ordfører. De gir utrykk for at dette er fortvilende og de mener dette må kunne løses midlertidig. Men de henviser samtidig til at dette er et adminsitrativt vedtak. Det positive er at saken ventelig vil bli behandlet politisk den 24.8. Resultatet er uansett uvisst. Inntil så skjer blir altså lokalene stengt  den15/8. MIF Turn leter febrilsk etter alternative lokaler i nærmiljøet, men har så langt ikke lykkes.