08.01.15 – en merkedag i vår historie

Et enstemmig ekstraordinært årsmøte vedtok 8. januar at Mjøndalen I.F nå har Judo som ny idrett på programmet.

Mjøndalen Idrettsforening har gjennom høsten hatt en dialog med Krokstad Judoklubb om å ta foreningen inn i MIF. Internt i MIF har vi hatt gode prosesser som ble avsluttetmed et medlemsmøte før jul hvor judo ble demonstrert som idrett. Allerede i desember vedtok Krokstad Judoklubb ågå inn i MIF og vi fulgte i gåroppmedvedtak om å ta judoinnpå programmet.

Til dennye judogruppa ble det valgt fullt styre med Shino Wilberg som leder og Thea Wold som nestleder. Jf bilde under. Mangeårig MIF-leder Jens Hammerborg vil inntil videre følge gruppa tettfor åveilede de inn i MIFsstrukturer og organisasjon.

Leder i MIF, Arild Nygård, sier: En ny idrett på programmet til MIF er en stor nyhet. Med judofår vi et tydelig alternativ til våre etablerte aktiviteter. Etter å ha lært judo nærmere å kjenne er det en idrett vi har fått mer og mer sansen for. Direkte oversatt betyr judo «den myke vei» og hvor et hovedpoeng er å benytte motstanderens energiforbruk til egenfordel.Judo er en myk kampsport og med svært mange elementer som er overførbare både mentalt og fysisk. Over tid håper vi å bygge en judogruppe som blir en sterk bidragsyter inn vårt miljø. Gjennom judo ser vi også for oss å kunne tilby aktivitet ut over tradisjonell idrett og i tråd med kommunens økte satsning på folkehelse.

Ildsjel i Krokstad Judoklubb og leder for interimsstyre i vår nye avdeling Shino Wilberg sier: Vi er svært glade for å kunne ta judo inn i MIF. Med dette håper vi på en betydeligvekst i antall utøvere. Videre får vi tilgang til en etablert organisasjon med hva det innebærer av rutiner, administrative- og fysiske fasiliteter.

Judogruppa får en flying start i MIF ved at Allidretten kommer på besøk allerede i neste uke. Nærmere 70 unger i alderen 4-6 årfordelt over 3 kvelder blir en fin»oppvarming» for judogruppa.Dessuten skal gruppa den 17. januar sammen medjudoklubben i Drammen og judogruppa i Sande Sportsklubb arrangere Nyttårsstevne i Mjøndalshallen. MIF vil her gjøre en markering av judo som ny idrett. Mer om dette på mif.no senere.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter