Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i Mjøndalen I.F innkaller til ekstraordinært årsmøte på MIF Huset 08.01.15 kl. 19.00.

Styret i Mjøndalen I.F innkaller til ekstraordinært årsmøte på MIF Huset 08.01.15 kl. 19.00.

Kravom Ekstraordinært Årsmøte for innføring av judo som ny idrett er hjemlet ilovparagrafen 19 nr. 2.Valg avinterimsstyre for MjøndalenJudoiht§15 nr 10 pkt c.

Styrets innstilling til vedtak kan hentes ned her

Kandidater til interimsstyret vil senest bli fremmet på møtet.

Det vil på møtet bli gitt utfyllende motivasjon for styrets forslag. I sammenfattet form nevnes her kort:

Styret i Mjøndalen I.F har fått en henvendelse fra Krokstad Judoklubb (KJ) hvor KJ fremmetmuligheten om å legge ned egen forening for i stedet å ta idretten judo inn i MIF. Styret har drøftet ideen tett med KJ og fremmet den for andre fora i MIF. På eget medlemsmøte 16.12 ble det gitt en demonstrasjon av judo og det ble gitt anledning til oppfølgende spørsmål fra medlemmene. I alle fora hvor forslaget er drøftet har det vært unison positiv tilslutning til ideen. Styret i Mjøndalen I.F ser på judo som en fin mulighet til å nåbarn og unge vi i dag ikke har tilbud til. Styret ser videre synergi mellom judo og nåværende ogfremtidige aktiviter i foreningen.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter