Mjøndalen Idrettsforening ønsker alle et riktig Godt nytt år

Da har vi akkurat kommet i gang med et nytt år. 2020 er historie og heldigvis må man jo kunne få lov til å uttrykke. Årets start i ny kommune så lovende ut, men i begynnelsen av året ble hele verden rammet av covid-19(corona) og dette forandret livene våre. Mange har opplevd sykdommen på nært hold, mistet noen i familien eller nært bekjente. Dette har dessverre ikke forandret seg ved årsskiftet, men vi aner en forbedring med vaskinene. Sportslig sett har det vært et unntaksår med nedstenging og alt for liten aktivitet. Det nye året starter også slik, men vi må være flinke nå i starten av året slik at vi verner om de eldre og de som rammes hardest helt til vi får kontroll. 2021 vil uansett by på nye muligheter. Vi skal gripe dem og sørge for masse flott idrett fra barn, unge og voksne både innen bredde og toppidrett. Vi skal fortsette å jobbe for gode anlegg for alle våre aktive og fortsette å være en aktiv stedsutvikler i kommunedel 1 i Mjøndalen. Vi får håpe politikere og kommune også ser verdien av dette og bidrar positivt selv om deres budsjetter ikke strekker så langt de ønsker. Sammen er vi sterke og vi gir oss aldri. GODT NYTT ÅR.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter